CZ EN

VÝSTAVA SOUČASNÁ

Městské muzeum Česká Třebová Vás zve na výstavu

VŮNĚ VÁNOC

Tradiční vánoční výstava představí zajímavé betlémové celky ze sbírky českotřebovského muzea, doplněna bude o téma pečení vánočního cukroví. Pro školy je možné objednat samostatný doprovodný program.

Vernisáž se uskuteční v neděli 28. listopadu 2021 od 17 hodin. Úvodní slovo pronese Mgr. Jana Voleská, hudbou doprovodí žáci ZUŠ Tereza Čížová, Nela Houdová a Jan Kocanda.


na mapě