DO ČESKÉ TŘEBOVÉ LODÍ

Souvislost mezi lodní dopravou a městem Česká Třebová je málo známá. Tato vazba by se stala realitou za podmínky, že by došlo k uskutečnění projektu Dunaj – Odra – Labe, tedy ke vzniku vodních děl propojujících tyto tři velké evropské řeky.

Expozice, která je věnovaná této problematice, předkládá myšlenku na vytvoření vodního kanálu v jejím historickém vývoji. Ukazuje rovněž trasy, kterými měla být voda vedena, a to včetně té, která by zasáhla také Českou Třebovou. Návštěvník má rovněž možnost fiktivním oknem zahlédnout, jak by jedna z trasových variant změnila bezprostřední okolí města.