Kostel sv. Bartoloměje v Semaníně

Kostel sv. Bartoloměje je situovaný k jižnímu okraji obce Semanín. Nejstarší zmínka o jeho existenci je k roku 1350, kdy ovšem šlo o celodřevěnou stavbu. Ves – včetně kostela – tehdy náležela k državám litomyšlských biskupů. Dnešní, zděná podoba má raně barokní ráz, kostel ji získal při přestavbě, která se uskutečnila r. 1696. Touto přestavbou vznikla prostá obdélníková budova s pravoúhlým kněžištěm, hladkou fasádou a průčelím bez věží. Uvnitř je klenuté pouze kněžiště, samotná loď má strop plochý. Roku 1857 se tento kostel stává farním.

V sousedství svatyně stojí samostatná zvonice. Jde o robustní pravoúhlý objekt, jehož přízemí s průjezdem je zděné, asymetricky ustupující patro pak dřevěné, celek završuje cibulovitá báň krytá šindelem. Zvonice obranného typu byla postavena patrně počátkem 17. století. K tomuto období ukazuje nejen její slohová podoba, ale také zvon datovaný do roku 1609.

Již několik let probíhají práce na opravě kostela i restaurátorské práce, které mají navrátit původní podobu některým prvkům interiéru. Cílem snah bylo vytvořit zde prostor, který bude sloužit nejen liturgickým účelům, ale i expozici připomínající zajímavou minulost obce. Od roku 2012 tak mohou zájemci navštívit expozici s názvem Semanínská renesance, kterou zrealizovalo občanské sdružení Pro Semanín s pomocí Městského muzea Česká Třebová.

Více na http://historie-semanin.webnode.cz/fotogalerie/

Správcem kostela sv. Bartoloměje je
Římskokatolická farnost-děkanství Česká Třebová
Klácelova 1
560 02 Česká Třebová
Tel.: 731 626 171
E-mail: kancelar@farnostct.cz
Web: http://www.farnostct.cz

Děkan (správce farnosti): Mgr. Miloš Kolovratník

aktuální pořad bohoslužeb
http://www.farnostct.cz/soubory/porad.pdf