Rotunda svaté Kateřiny

Navštivte jedinou dochovanou románskou rotundu v Pardubickém kraji, která byla v minulosti označena za jednu z nejzáhadnějších. V interiéru můžete obdivovat pozdně gotickou sochu sv. Kateřiny Alexandrijské a barokní oltář.

Z historie

Nejstarší stavbou ve městě a zároveň jedinou dochovanou románskou rotundou ve východních Čechách je kaple sv. Kateřiny v České Třebové. Její vznik je dodnes zahalen tajemstvím, dosud se totiž nepodařilo uspokojivě odpovědět na otázky kdy, kým a proč zde byla postavena. Obyvatelé města si pak její vznik spojovali se zázraky. Podle pověsti se na místě kaple zjevila sv. Kateřina se zástěrou plnou kamení a dala tak najevo své přání, aby jí zde byla vystavěna kaple. Lidé však jejímu pokynu nevyhověli a začali stavět jinde. Tam se jim ale dílo nedařilo; co ve dne postavili, za noc bylo zbořeno. Nakonec jim tedy nezbylo, než postavit kapli na místě, které si sv. Kateřina vybrala.

Historikové kladou stavbu do souvislosti se založením města někdy počátkem 13. století. Rotunda tehdy mohla plnit funkci soukromé kaple neznámého šlechtického lokátora, tedy osoby pověřené založením České Třebové. Teprve později začala sloužit obyvatelům nově vzniklého města. První písemná zmínka o ní je obsažena v latinsky psané listině rychtáře Lipolta z roku 1335.

Původně románská stavba byla během staletí mnohokrát opravována a přestavována. Najdeme tady gotické zásahy ze 14. století. V polovině 16. století byla stavba okrášlena renesančními sgrafity. Před polovinou 18. století prodělala rozsáhlou opravu, při níž byla nově zastřešena, byla prolomena nová okna, přistavěna sakristie, pod ní vybudována kostnice a před vchody byly přistavěny dřevěné předsíně.

O necelých sto let později, roku 1840, byly obě již zchátralé předsíně strženy, tu před hlavním vstupem nahradila zděná, postavená v klasicistním duchu. Došlo také ke zrušení kostnice, sakristie ale zůstala.

V roce 1905 vybudovalo město nový hřbitov, dosavadní – v sousedství rotundy – byl jako nepotřebný zrušen. Vlastní stavba tedy ztratila funkci hřbitovní kaple, kterou plnila po staletí, a jako nepotřebná a nevyužívaná začala chátrat. V roce 1916 musela být z důvodu špatného stavu uzavřena docela.

Konečně v roce 1920 byly rozsáhlé práce na opravě objektu zahájeny. Během nich byla odstraněna sakristie a objevena renesanční sgrafita, ukrytá pod omítkami. Práce byly zakončeny roku 1922.

Poslední velká oprava zde probíhala od druhé poloviny 90. let 20. století do roku 2002.

Interiér

Celému interiéru dominuje oltář, v jehož centru najdeme pozdně gotickou plastiku patronky kaple sv. Kateřinu Alexandrijskou. Soška vznikla kolem roku 1510 v olomoucké dílně Mistra Ukřižování z Kunčic.

Ostatní části oltáře jsou podstatně mladší. Vznikly ve 3. čtvrtině 17. století v dílně Mistra Svatokateřinského oltáře. K tomuto baroknímu souboru patří výjev Kalvárie, socha sv. Rocha, sv. Šebestiána, sv. Růženy z Limy a sv. Rozálie.

Od skončení rekonstrukce v roce 2002 slouží kaple svému sakrálnímu účelu – konají se zde bohoslužby, svatby, křtiny a další církevní obřady. Oprava barokních varhan, dokončená roku 2006, umožnila využívat svatyni i jako koncertní prostor.

Areál kolem rotundy sv. Kateřiny ožívá vždy v listopadu, kdy se zde koná „Jabkancová pouť“. Ta navazuje na starou tradici poutí ke sv. Kateřině, spojených s bohoslužbami i lidovou zábavou. Specialitou, kterou mohou návštěvníci v tomto čase ochutnat, jsou českotřebovské „jabkance“ – bramborové placky plněné tvarohem. Svůj název mají odvozený od „zemských jablek“, tedy brambor. Recept na jejich přípravu je natolik originální, že se dostal na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického kraje.

Správcem rotundy sv. Kateřiny je:
Římskokatolická farnost-děkanství Česká Třebová
Klácelova 1
560 02 Česká Třebová
Tel.: 731 626 171
E-mail: kancelar@farnostct.cz
Web: http://www.farnostct.cz

Děkan (správce farnosti): Mgr. Miloš Kolovratník