Struktura knižního fondu

Městské muzeum Česká Třebová spravuje dvě oddělené knihovny.

Sbírková knihovna

Sem patří :
  • prvotisky (knihy vydaných do roku 1500) – muzeum spravuje pouze jediný kus
  • staré tisky (vydané do roku 1800) – přibližně 300 kusů
  • rukopisy reprezentují – zejména kancionály a liturgické knihy
  • regionální literatura – obsahuje knihy se vztahem k městu po stránce autorské, tematické, provenienční. Čítá přes 2000 titulů
  • železniční literatura – obnáší několik set titulů pojednávajících o historii železniční dopravy
  • esperantská knihovna – zahrnuje na 5.500 titulů v jazyce esperanto, a to včetně nejstarších publikací tohoto druhu z konce 19. století.

Tyto knihy jsou sbírkovými předměty dle zákona 122/2000 Sb. a podléhají zvláštnímu režimu.

Odborná knihovna

Knihovna tvořená od konce 19. století obsahuje knihy a časopisy, které se věnují historické či muzejní problematice. Slouží pracovníkům muzea i široké veřejnosti.

O možnosti využití obou knihoven více ZDE.