Zaměstnanci muzea

Ředitelka

Mgr. Jana Voleská
Tel.: +420 465 534 516
voleska@mmct.cz

Zástupce ředitelky

Mgr. Jitka Peková
kurátor podsbírky knihy

Tel.: +420 465 534 516
pekova@mmct.cz

Kurátoři

Mgr. Lucie Frémundová
profilová sbírka: dětské hračky, školství, kultura, spolky

Tel.: +420 465 534 516 / +420 730 592 147
fremundova@mmct.cz

Hana Harapat
profilová sbírka: textil, fotoarchiv

Tel.: +420 465 534 516
harapat@mmct.cz

Mgr. Eva Votroubková
profilová sbírka: řemesla, vybavení domácností, medaile, odznaky

Tel.: +420 465 534 516 / +420 731 516 327
votroubkova@mmct.cz


Edukátor

Mgr. Zdeňka Sklenářová (na mateřské dovolené)

Mgr. Lucie Maršálková (na mateřské dovolené)

Bc. Anna Rousková

Tel.: +420 465 534 516 / +420 730 132 826
programy@mmct.cz

Kronikář města

Mgr. Vojtěch John

Tel.: +420 465 534 516
john@mmct.cz

Účetní:

Roman Černý

Tel.: +420 465 534 516
ucetni@mmct.cz

Recepční:

Bc. Pavla Vaňousová (na mateřské dovolené)
Andrea Mrkosová

Tereza Machačová

Tel.: +420 465 322 634

recepce@mmct.cz