Volná místa

Městské muzeum Česká Třebová

Klácelova 80, 56002 Česká Třebová

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

HLAVNÍ A MZDOVÁ ÚČETNÍ

Úvazek 100%

Smlouva na dobu určitou v délce trvání 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou

MÍSTO VÝKONU PRÁCE:

– Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 80, 560 02  Česká Třebová

POŽADAVKY:

 • Minimálně SŠ vzdělání ukončené maturitou nejlépe se zaměřením na ekonomiku
 • Minimálně 5 let praxe v oblasti účetnictví
 • Zkušenosti s řízením ekonomické agendy a vedením účetnictví na obdobné pozici
 • Výborná znalost podvojného účetnictví (znalost příspěvkových organizací a ČÚS pro vybrané účetní jednotky), znalost daňových předpisů,
 • Znalost mzdových předpisů, zákonů o nemocenském a sociálním pojištění, daňových zákonů a zákoníku práce
 • Znalost práce na PC na velmi dobré úrovni
 • Trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost
 • Samostatnost a pracovitost
 • Řidičský průkaz skupiny B výhodou

NÁPLŇ PRÁCE:

 • Řízení ekonomické činnosti muzea
 • Vedení účetnictví včetně zpracování účetní závěrky a účetního výkaznictví (účetní program Fenix)
 • Tvorba rozpočtu a sledování jeho plnění
 • Komunikace se zřizovatelem v účetních otázkách
 • Reporting, analýzy, tvorba směrnic, statistika
 • Tvorba kalkulací, sledování a vyhodnocení dotačních titulů a investičních záměrů z hlediska účetního a finančního
 • Vedení majetkové agendy včetně účtování, řízení inventarizace
 • Účtování skladové evidence
 • Účtování doplňkové činnosti
 • Styk s bankou, FÚ, OSSZ, zdravotními pojišťovnami
 • Práce s datovou schránkou
 • Inventarizace majetku
 • Kompletní zpracování mezd a vedení mzdového účetnictví v systému VEMA (9 přepočtených úvazků…)
 • Provádění úkonů související s roční závěrkou a zakládání mzdových listů
 • Kontrola a uzávěrka docházky zaměstnanců
 • Vedení a personální agendy
 • Komunikace s příslušnými úřady v oblasti mezd, pojištění, daní, personalistiky
 • Vedení spisové služby

VÝHODOU:

 • Praxe v oboru
  • Řidičský průkaz skupiny B
  • Znalost účetního programu VEMA, Fenix

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP:

– 1. 1. 2024 (nebo dle dohody)

PLATOVÉ PODMÍNKY:

– Zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Platové zařazení do třídy 9 /hrubá mzda 21.710 – 31.820 Kč + osobní ohodnocení/.

INFORMACE POSKYTNE:

– Mgr. Jana Voleská, ředitelka, tel.: 465 534 516

PŘIHLÁŠKY:

Musí obsahovat tyto náležitosti:

– jméno, příjmení

– datum a místo narození

– státní příslušnost

– místo trvalého pobytu

– telefonický kontakt

– datum a podpis

– e-mailový  kontakt

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

1. strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

2.  motivační dopis

3. kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

4. souhlas uchazeče s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Vybraný uchazeč doloží před podpisem smlouvy výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

Písemné přihlášky zasílejte do 20. 11. 2023 v obálce označené v levém horním rohu nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na adresu:

Městské muzeum Česká Třebová

Klácelova 80

560 02  Česká Třebová

!  O termínu výběrového řízení Vás budeme informovat emailem.