Městské muzeum Vás zve na akce pořádané

v MĚSÍCI ŘÍJNU 2022

STÁLÉ EXPOZICE: Dopravní křižovatky

Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondělí  8 – 18 hodin

(v pátek 28. října otevřeno)

SEMINÁŘE A DĚTSKÝ KROUŽEK

Seminář pro začínající rodopisce                                                                                            

Úterý 4. října 2022 od 17 hodin

Téma: Prameny předmatričního období                                 

Lektor: Mgr. Jana Voleská, lekce: 20 Kč                                                                                                 

Seminář o železnici

Úterý 18. října 2022 od 17 hodin

Komentovaná prohlídka železniční expozice (při příležitosti 10. výročí otevření výstavní budovy)

Lektor: Pavel Stejskal, lekce: 20 Kč                                                  

Seminář pro pamětníky staré České Třebové

Úterý 25. října 2022 od 17 hodin

Téma: Hýblova ulice                                                                           

Lektor: Martin Šebela, lekce: 20 Kč

Kroužek pro děti

Úterý 4. října 2022 od 15 hodin na téma Vyrážíme po stopách pravěkých lidí (úvodní seznamovací hodina)

Úterý 11. října 2022 od 15 hodin na téma Kámen všude, kam se podíváš (poznáme první nástroje člověka)

Úterý 18. října 2022 od 15 hodin na téma Obživa v době kamenné I (aneb „Hurá na lov!“)

Úterý 25. října 2022 od 15 hodin na téma Obživa v době kamenné II (aneb „Co si nasbíráme k večeři?“)

Lektor: Mgr. Lucie Maršálková, lekce: 20 Kč

VÝSTAVA

Krajina a lidé v malířském díle Oldřicha Hlavsy (1889 – 1936)

Do neděle 6. listopadu 2022

Pro školní kolektivy je možné objednat doprovodný program

K výstavě byl vydán katalog

AKCE

Odpoledne v muzeu (při příležitosti 10. výročí otevření výstavní budovy)

Sobota 1. října 2022 od 14 do 18 hodin

  • volné vstupné do muzea a na výstavu
  • dílničky pro děti a od 16 hodin komentovaná prohlídka výstavy
  • ražba upomínkových mincí
  • v případě příznivého počasí možnost svezení Velorexem

PAMÁTKY

CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO V KOZLOVĚ

září – říjen: soboty, neděle a svátky 12 – 16 hodin

(v pátek 28. října otevřeno)

Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 11, Česká Třebová, tel. recepce 465 322 634, tel. kancelář 465 534 516, www.mmct.cz, https://www.facebook.com/mmctcz

                                                                

cs Čeština‎
X