Připravujeme

Výstavy v roce 2022

Expedice středověk

20. ledna (vernisáž) – 13. března 2022

Interaktivní putovní výstava Moravského zemského muzea, oddělení Dětské muzeum, doplněná o předměty ze sbírky Městského muzea Česká Třebová.

Max Švabinský – Rudolf Vejrych. Malby, kresby, grafiky

31. března (vernisáž) – 29. května 2022

Prezentována budou díla obou umělců vztahující se k našemu regionu.

Honba za pokladem muzea

16. června (vernisáž) – 31. srpna 2022

Hravá výstava zabaví malé i velké návštěvníky.

Krajina a lidé v malířském díle Oldřicha Hlavsy (1889-1936)

15. září (vernisáž) – 6. listopadu 2022

Dosud nevystavená díla Oldřicha Hlavsy ze soukromých sbírek. Výstava objasní malířovu vazbu na Českou Třebovou.

Tradiční vánoční výstava

27. listopadu (vernisáž) – 1. ledna 2023

Výstava betlémových celků z muzejních i soukromých sbírek.

Muzejní noc v Chaloupce Maxe Švabinského v Kozlově se uskuteční 28. května 2022

Změna vyhrazena!

cs Čeština‎
X