Výstavy minulé

VÝSTAVY POŘÁDANÉ MĚSTSKÝM MUZEEM ČESKÁ TŘEBOVÁ
V ROCE 2023

Zábaviště pro sviště (19. ledna – 19. března 2023)

Neobyčejná herna s ilustracemi Venduly Hegerové nabídla dětem celou řadu aktivit.

Ach, ty ženy (6. dubna  – 4. června 2023)

Výstava o ženách (nejen) pro ženy pořádaná ve spolupráci se Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně.

-Stopa (15. června – 3. září 2023)

Detektivní hra, kde návštěvníci řešili zločin. Putovní výstava Mendelova muzea Masarykovy univerzity.

-Na houby! (21. září  – 12. listopadu 2023)

Výstava o houbách, samozřejmě s houbami na mnoho různých způsobů pořádaná ve spolupráci s ZO ČSOP Podorlicko.

-Vyšla hvězda nad Betlémem (3. prosince  – 31. prosince 2023)

Výstava betlémů z muzejních i soukromých sbírek doplněná dílnami (nejen) pro děti.

VÝSTAVY POŘÁDANÉ MĚSTSKÝM MUZEEM ČESKÁ TŘEBOVÁ
V ROCE 2022

Nová výstavní budova Městského muzea Česká Třebová

Expedice středověk (20. ledna  – 13. března 2022)

Interaktivní putovní výstava Moravského zemského muzea, oddělení Dětské muzeum, doplněná o předměty ze sbírky Městského muzea Česká Třebová.

Max Švabinský – Rudolf Vejrych. Malby, kresby, grafiky (31. března  – 29. května 2022)

Prezentována byla díla obou umělců vztahující se k našemu regionu.

Honba za pokladem muzea (16. června – 31. srpna 2022)

Hravá výstava zavedla návštěvníky do minulosti města. Splnění úkolů a vyřešení šifer je přivedlo k pokladu.

Krajina a lidé v malířském díle Oldřicha Hlavsy (1889-1936)

(15. září  – 6. listopadu 2022)

Prezentována byla dosud nevystavená díla Oldřicha Hlavsy ze soukromých i veřejných sbírek. Výstava objasnila malířovu vazbu na Českou Třebovou.

Když čas zpomalí (27. listopadu – 30. prosince 2022)

Výstava betlémových celků z muzejních i soukromých sbírek.

VÝSTAVY POŘÁDANÉ MĚSTSKÝM MUZEEM ČESKÁ TŘEBOVÁ
V ROCE 2021

Nová výstavní budova Městského muzea Česká Třebová

– Neoprašujeme! (11. května – 23. května 2021). Výstava představila soubor restaurovaných sbírkových předmětů za posledních dvacet let.

– Do plavek! (10. června – 31. srpna 2021). Výstava na ryze letní téma – z historie koupání v České Třebové.

– 50+1. Českotřebovská zákoutí na fotografiích a obrazech ze sbírek Martina Šebely a muzea (16. září – 7. listopadu 2021). Výstava fotografií k životnímu jubileu regionálního historika a sběratele byla doplněna o výtvarná díla i filmový koutek.

– Vůně Vánoc (28. listopadu 2021 – 2. ledna 2022). Výstava betlémových celků ze sbírky českotřebovského muzea byla doplněna o téma pečení vánočního cukroví.

VÝSTAVY POŘÁDANÉ MĚSTSKÝM MUZEEM ČESKÁ TŘEBOVÁ
V ROCE 2020

Nová výstavní budova Městského muzea Česká Třebová

– Rekordy a kuriozity ze světa zvířat – savci (23. ledna – 12. března 2020), interaktivní putovní výstava Centra pro rodinu a sociální péči z.s. zaměřená na zajímavosti ze života savců přiblížila zážitkovým způsobem dovednosti, které jsou jim vlastní

– Nesmrtelný hadrák Káji Saudka (12. května – 7. června 2020), komorní výstava originálních děl ze soukromé sbírky.

– Perpetuum mobile (11. června – 30. srpna 2020), interaktivní putovní výstava Aleše Drašnara ze Slavoňova mapující odvěkou lidskou touhu po čisté energii byla doplněna školním kabinetem a hernou

– „Dělal jsem toho moře.“ Restaurátor a umělec Jiří Josefík (17. září – 10 října 2020), výtvarná výstava při příležitosti nedožitých 100. narozenin českotřebovského rodáka, akademického malíře a restaurátora Jiřího Josefíka (1920-2006)

– Sláva na výsostech Bohu (3. – 17. prosince2020), tradiční vánoční výstava betlémových celků z muzejní sbírky

Výstavní síň Kulturního centra Česká Třebová

– Z kozlovské chaloupky (7. července – 16. srpna 2020), část interiéru z Chaloupky Maxe Švabinského doplněná vybranými reprodukcemi děl M. Švabinského a R. Vejrycha

VÝSTAVY POŘÁDANÉ MĚSTSKÝM MUZEEM ČESKÁ TŘEBOVÁ
V ROCE 2019

Nová výstavní budova Městského muzea Česká Třebová

– Stromy jako domy (24. ledna – 17. března 2019), přírodovědně zaměřená interaktivní výstava Moravského zemského muzea, oddělení Dětské muzeum

– Železnice jako malovaná. Motivy vlaků, nádraží i železničářů ve výtvarném umění (4. dubna – 26. května 2019), výstava uměleckých objektů dokumentujících výtvarnou tradici regionu

– Nástup! 100 let skautingu v České Třebové (13. června – 1. září 2019), výstava mapující skautské hnutí v našem městě od jeho vzniku do dnešních dní

– Od košilky k rubáši aneb narození a smrt v české lidové kultuře (19. září – 10. listopadu 2019), výstava Regionálního muzea v Chrudimi pojednávající o lidových zvycích a obyčejích při zlomových okamžicích lidské existence – narození a smrti

– Třpytivé svátky (1. prosince 2019 – 5. ledna 2020), výstava betlémů, vánočních ozdob a dekorací z muzejních i soukromých sbírek

Výstavní síň Kulturního centra Česká Třebová

– Mozaika tradiční lidové kultury Pardubického kraje (2. května – 30. června 2019), putovní výstava Muzea v přírodě Vysočina představující významné fenomény lidové kultury, které byly pro svoji jedinečnost zapsány na krajský seznam nemateriální kultury

VÝSTAVY POŘÁDANÉ MĚSTSKÝM MUZEEM ČESKÁ TŘEBOVÁ
V ROCE 2018

Nová výstavní budova Městského muzea Česká Třebová

– Poklady i podivnosti, kuriozity a roztodivnosti aneb 130 let sbírkotvorné činnosti Městského muzea Česká Třebová (25. ledna 2018 – 18. března 2018), výstava pořádaná při příležitosti 130. výročí založení muzea

– To tu ještě nebylo… Výtvarně umělecké přírůstky Městského muzea Česká Třebová z let 2003 – 2018 (5. dubna 2018 – 27. května 2018), výběr nejzajímavějších malířských i sochařských děl získaných muzeem v uplynulých patnácti letech

– Když v Třebové strašívalo (14. června 2018 – 2. září 2018), výstava o nadpřirozených bytostech a jevech v České Třebové

– Převratná léta 1914 – 1918 na Českotřebovsku (20. září 2018 – 11. listopadu 2018), výstava mapující události 1. světové války a vzniku republiky pořádaná ve spolupráci se Státním okresním archivem Ústí nad Orlicí a Muzeem československé branné moci 1918–1945

– Od Barborky do Tří králů (2. prosince 2018 – 6. ledna 2019), tradiční vánoční výstava nejen betlémů, ale zejména zpodobení postav adventního a vánočního času

Výstavní síň Kulturního centra Česká Třebová

– Fotografie (nejen) pro pamětníky staré České Třebové (10. července 2018 – 9. září 2018), výstava představující stará českotřebovská zákoutí na fotografiích z muzejní sbírky a sbírky Martina Šebely, pořádaná k 740. výročí první zmínky o České Třebové ve spolupráci s Kulturním centrem Česká Třebová a Martinem Šebelou

Chalupa U Kostelíčka v České Třebové

– Náš kostelíček (12. října 2018 – 14. října 2018), výstava představující zpodobení českotřebovské rotundy z muzejní sbírky i od soukromých majitelů

VÝSTAVY POŘÁDANÉ MĚSTSKÝM MUZEEM ČESKÁ TŘEBOVÁ
V ROCE 2017

Nová výstavní budova Městského muzea Česká Třebová

– Lovecké zbraně východočeských puškařů (26. ledna 2017 – 19. března 2017), putovní výstava Východočeského muzea v Pardubicích doplněná o sbírkové předměty Městského muzea Česká Třebová

– Naši výborníci. Výtvarná zpodobení významných osobností domácí politiky a kultury 19. a 20. století (6. dubna 2017 – 28. května 2017)

– ANO! Svatební obřady v proměnách dvou staletí (15. června 2017 – 3. září 2017), výstava svatebních šatů, fotografií, oznámení a doplňků ze sbírky Zdeňky Mudrákové ze Zlína a dalších sbírek

– Až do nebes. Počátky letectví v Pardubickém kraji (1910–1948)

(21. září 2017 – 12. listopadu 2017), výstava mapující historii letectví ve východních Čechách vytvořená v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě a doplněná o exponáty z České Třebové a okolí

– Když se čas zpomalí aneb pocta třebovským betlemářům (3. prosince 2017 – 7. ledna 2018), tradiční vánoční výstava betlémových celků ze sbírek českotřebovského muzea i sbírek soukromých

VÝSTAVY POŘÁDANÉ MĚSTSKÝM MUZEEM ČESKÁ TŘEBOVÁ
V ROCE 2016

Nová výstavní budova Městského muzea Česká Třebová

– Z pokladnice planety Země. Fotografie Milana Michalského (21. ledna 2016 – 21. února 2016), výstava se konala u příležitosti patnáctého výročí založení Mineralogického klubu Česká Třebová, byla doplněna o expozici nerostů, drahokamů a zkamenělin

– Paličkovaná krajka v proměnách času. Krajky z dílny Jaroslavy Kejvalové a muzejních sbírek (10. března 2016 – 10. dubna 2016)

– Život vtištěný do barev. Umělecké výrobky klientů Domova pod hradem Žampach (28. dubna 2016 – 5. června 2016), výtvarná a rukodělná tvorba klientů ze specializovaného zařízení

– Kýč jak bič (23. června 2016 – 4. září 2016), výstava kýčovitých dekorativních předmětů z domácností 20. a 21. století

– Českotřebovští akademici (22. září 2016 – 6. listopadu 2016), kolekce prací profesionálních výtvarníků spjatých s Českou Třebovou

– Už vánoční přichází čas (27. listopadu 2016 – 8. ledna 2017), tradiční vánoční výstava betlémových celků

VÝSTAVY POŘÁDANÉ MĚSTSKÝM MUZEEM ČESKÁ TŘEBOVÁ
V ROCE 2015

Nová výstavní budova Městského muzea Česká Třebová

– Svět Stanislava Víši (22. ledna – 1. března 2015), z tvorby význačného českotřebovského výtvarníka

– 130 let od založení Sokola v České Třebové (19. března – 26. dubna 2015)

– Tváří v tvář (7. května – 7. června 2015), portrét v českém výtvarném umění 19. a 20. století

– Hurá, prázdniny! (25. června – 30. srpna 2015), aneb jak jsme trávili léto před rokem 1989

– Střepiny války. Druhá světová válka na frontě i v zázemí (17. září – 8. listopadu 2015), pohled na válečné dění při příležitosti 70. výročí konce tohoto světového konfliktu

– Andělé do Betléma patří! (29. listopadu 2015 – 3. ledna 2016), výstava betlémových celků nejen z muzejních sbírek doplněná o plastiky andělů různých proveniencí a materiálů

VÝSTAVY POŘÁDANÉ MĚSTSKÝM MUZEEM ČESKÁ TŘEBOVÁ
V ROCE 2014

Nová výstavní budova Městského muzea Česká Třebová

– Patchwork, čili když je záplatování uměním (23. ledna – 30. března 2014)

– Jako vejce vejci? (10. dubna – 1. června 2014), výstava vajec, hnízd a zástupců ptačí říše

– Krajinou (nejen) Bohuslava Martinů (19. června – 14. září 2014), výstava obrazů a objektů s krajinářskými motivy výrazných českých výtvarných osobností 19. a 20. století.

– Putování za předky (1. října – 9. listopadu 2014), putovní výstava věnovaná genealogii a heraldice doplněná o výsledky prací českotřebovských rodopisců

– Kouzlo Vánoc (30. listopadu 2014 – 4. ledna 2015), tradiční vánoční výstava betlémových celků

Výstavní síň Kulturního centra Česká Třebová

– Od Zborova a Arrasu po Duklu a Dunkerque (15. května – 15. června 2014), výstava spolupořádaná Československou obcí legionářskou, Muzeem československé branné moci 1918 – 1945 Česká Třebová, Kulturním centrem Česká Třebová a Městským muzeem Česká Třebová, výstava pořádaná v rámci projektu „Legie 100“

VÝSTAVY POŘÁDANÉ MĚSTSKÝM MUZEEM ČESKÁ TŘEBOVÁ
V ROCE 2013

Nová výstavní budova Městského muzea Česká Třebová

– Za dlouhých zimních večerů (24. ledna – 31. března 2013)

– Jan Steklík & Karel Nepraš, Annegret Heinl, Helena Wilsonová (12. dubna vernisáž – 26. května 2013), prezentace tvorby významného českého výtvarníka při příležitosti jeho 75. narozenin

– Kozlovsko – chudý kraj Maxe Švabinského (6. června – 1. září 2013), výstava krajinných motivů z rané fáze tvorby (kozlovského období) této výrazné osobnosti výtvarného umění 1. poloviny 20. století

– V negližé (19. září – 17. listopadu 2013), ukázky spodního prádla od 2. pol. 19. století do 2. pol. století 20.

– Vánoční přichází čas (1. prosince 2013 – 6. ledna 2014), tradiční vánoční výstava betlémových celků

VÝSTAVY POŘÁDANÉ MĚSTSKÝM MUZEEM ČESKÁ TŘEBOVÁ
V ROCE 2012

Nová výstavní budova Městského muzea Česká Třebová

– Na březích Třebovky. Poklady církevního i světského života České Třebové 13. – 18. století (29. 9. 2012 – 11.11.2012)

– Veselé vánoční hody (2.12. 2012 – 6. 1. 2013)

VÝSTAVY POŘÁDANÉ MĚSTSKÝM MUZEEM ČESKÁ TŘEBOVÁ
V ROCE 2011

Výstavní síň Kulturního centra Česká Třebová

– Jarka Bittl (8. dubna – 1. května 2011)

– Hry a klamy aneb věda převážně nevážně. Výstava hlavolamů z IQ parku (3. – 30. června 2011)

– Jaromír Gargulák. Meta(l)morfózy (23. září – 23. října 2011)

– Vilém Brázda a Česká Třebová (5. – 27. listopadu 2011)

– Jak jsi krásné, neviňátko… (11. – 30. prosince 2011)

VÝSTAVY POŘÁDANÉ MĚSTSKÝM MUZEEM ČESKÁ TŘEBOVÁ
V ROCE 2010

– Codex gigas. Výstava kopie Ďáblovy Bible (7.-28. února 2010 v Galerii JeštěR)

– Klenoty sbírky Josefa Gzíla. Výstava obrazů ze sbírky Josefa Gzíla (5.-28. března 2010 ve výstavní síni Kulturního centra Česká Třebová)

– Karel Šiller. Jinak. Výstava mapující výtvarnou a galerijní činnost Karla Šillera (11.4.-31.5. 2010 v Galerii JeštěR)

– Hluboko a vysoko. Výstava kreseb a maleb Martiny Novotné (10.6.-11.7. 2010 v Galerii JeštěR)

– O páté u Šárky aneb 125 let trvání parku Javorka (30.6. – 31.8.2010 v Galerii JeštěR)

– Proměny českotřebovského nádraží a okolí v toku času (14.-30. 9. 2010 ve výstavní síni Kulturního centra Česká Třebová)

– Hlas zvonů táhne nad závějí… Tradiční vánoční výstava betlémů (12.-30.12.2010 ve výstavní síni Kulturního centra Česká Třebová)

VÝSTAVY POŘÁDANÉ MĚSTSKÝM MUZEEM ČESKÁ TŘEBOVÁ
V ROCE 2009

Výstavní síň Kulturního centra Česká Třebová

– 160 let trati Česká Třebová – Brno (15.2 -28.2.2009)

– Z kuchyně našich babiček (9.3.-29.3.2009)

– Balada o vášni. Podoby barokního sochařství východních Čech (21.4.-10.5.2009)

– Kluci, holky a jejich svět (9.9. – 25.9. 2009)

– Půjdem spolu do Betléma (13.12 – 30.12.2009)

VÝSTAVY POŘÁDANÉ MĚSTSKÝM MUZEEM ČESKÁ TŘEBOVÁ
V ROCE 2008

Výstavní síň Kulturního centra Česká Třebová

– Leťte, křídla! Osobnost, život i dílo umělce a vynálezce Františka Formánka (25. dubna – 18. května 2008)

– František Matouš Klácel, filosof, spisovatel a novinář (19. září – 12. října 2008)

– Za hvězdou betlémskou (14. prosince – 30. prosince 2008)

VÝSTAVY POŘÁDANÉ MĚSTSKÝM MUZEEM ČESKÁ TŘEBOVÁ
V ROCE 2007

Výstavní síň Kulturního centra Česká Třebová

– putovní výstava Česká Bible v průběhu staletí (11.1-28.2. 2007)

– Doteky kraje. Kozlovské inspirace v díle Maxe Švabinského a Rudolfa Vejrycha (31.5. -30.6. 2007)

– Šaty dělají člověka (1.10. – 19.10. 2007)

– Hej, Vánoce, dlouhý noce. Výstava betlémů (9.12. – 30.12. 2007)

VÝSTAVY POŘÁDANÉ MĚSTSKÝM MUZEEM ČESKÁ TŘEBOVÁ
V ROCE 2006

Výstavní síň Kulturního centra Česká Třebová

– putovní výstava Zmizelí sousedé (22.1. – 12.2.2006)

– Kouzlo kamenných křížů, výstava fotografií Ing. Petra Bořila (1.9 -14.9. 2006)

– Profil. Jarka Bittl, malíř, grafik, ilustrátor (6.10. – 15.10. 2006)

– Svatou dobu již tu máme. Výstava betlémů (8.12. – 31.12. 2006)

VÝSTAVY POŘÁDANÉ MĚSTSKÝM MUZEEM ČESKÁ TŘEBOVÁ
V ROCE 2005

Výstavní síň Kulturního centra Česká Třebová

– putovní výstava Anna Franková – odkaz pro současnost (18.10. – 23.10. 2005)

– Družební města Svit a Česká Třebová ve fotografiích (9.6. – 12.6.2005)

– Šest let, které změnily svět (9.5. – 22.5. 2005)

– Lví silou, vzletem sokolím (11.9. – 25.9. 2005), výstava byla uspořádána při příležitosti 135. výročí založení Sokola v České Třebové a 120. výročí jeho obnovení

– Nad Betlémem vyšla hvězda (9.12. – 31.12. 2005)

VÝSTAVY POŘÁDANÉ MĚSTSKÝM MUZEEM ČESKÁ TŘEBOVÁ
V ROCE 2004

Výstavní síň Kulturního centra Česká Třebová

– Česká Třebová na paletě (4.6-20.6.2004)

– Vynálezce a konstruktér Mojmír Stránský (27.8.2004-10.9.2004)

– Tradiční výstava betlémů (12.12.2004-6.1.2005)

VÝSTAVY POŘÁDANÉ MĚSTSKÝM MUZEEM ČESKÁ TŘEBOVÁ
V ROCE 2003

Výstavní síň Kulturního centra Česká Třebová

– K počátkům sportu v České Třebové (15. 6. – 6. 7. 2003)

– Od císaře pána k prezidentu Osvoboditeli (28. 10. – 16. 11. 2003)

– Pojďte s námi do Betléma (14.12. 2003 – 30.12.2003)